Schrapping van de registratie van de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel

Gegevens van de Vriendenaandeelhouder en de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel

Hier kunt u terecht om PMV-Standaardwaarborgen nv op de hoogte te brengen van het einde van het Vriendenaandeel.

Het fiscale voordeel van het Vriendenaandeel vervalt op de dag van:

  • Faillissement van de emittent van het Vriendenaandeel
  • Ontbinding van de emittent van het Vriendenaandeel
  • Overdracht van het Vriendenaandeel
  • Overlijden van de Vriendenaandeelhouder.
Voor bijkomende vragen kan u terecht op 02/229.52.77 of per mail naar vriendenaandeel@pmv.eu.